Kolín

Prodejna – Plyn a svařovací technika Proindustry

Prodejna - plynové a svářecí centrum Proindustry, s.r.o. a Linde Gas, a.s. Havlíčkova 154, 280 02 Kolín. Naproti čerpací stanici MOL. Plyn a svářecí technika Kolín. Prodejna Linde Gas.
Prodejna plyn a svářecí technika Kolín. Linde Gas. Havlíčkova 154, 280 02 Kolín

Proindustry, s.r.o. – prodejna Linde Gas. Plyn a svářecí technika Kolín.

Havlíčkova 154
Kolín
280 02

Otevírací doba: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin

Kontakt:

Jaroslav Drahokoupil
Telefon: +420 725 555 737
Telefon: +420 321 715 330
E-mail: kolin@proindustry.cz

Kolín

Kolín je město na východě Středočeského kraje na řece Labi a obec s rozšířenou působností. Žije zde přibližně 32 tisíc obyvatel a má rozlohu 35 km² s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů, vlastní katastrální území Kolín má rozlohu 23,47 km2. Kolín je důležitým železničním uzlem. Provozuje se zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský, polygrafický a v neposlední řadě hutnický.

Název Kolín je podle názoru jazykovědce Milana Harvalíka odvozen od sousední obce Starý Kolín, která se dříve jmenovala „Kolín“ a přívlastek „Starý“ jí byl dán až posléze, po vzniku dnešního města Kolína; tomu se dříve říkalo „Nový Kolín“ (v německém prostředí přívlastek „Neu“ přetrval déle). Základem slova „Kolín“ je podle Harvalíka osobní jméno „Kola“ (což bylo domácké oslovení nositele středověkého jména „Kolimír“) nebo „Chola“ (podle staročeského výrazu „choliti“, dnes slovo „chlácholit“), k němuž byla přidána přivlastňovací přípona „-in“, čímž vzniklo spojení ve smyslu Cholův dvůr, Cholův hrad či Cholův majetek.

Podle jiných zdrojů (prezentovaných například na oficiálních webových stránkách města) pochází název ze staročeského slova „koliti“, tj. „zatloukat kolíky, kůly“, a souvisí s polohou Starého Kolína v často zaplavované oblasti na soutoku Klejnárky a Labe, v jehož okolí se pomocí dřevěných kůlů zpevňovala půda. Později byla pro rozvíjející se trhovou osadu vybrána výhodnější poloha na vyvýšeném místě 7 km západním směrem. Nová osada (a pozdější královské město) si ponechala jméno původní osady. Takový způsob vzniku názvu však jazykovědec Harvalík odmítá.

Existují i další, méně pravděpodobné výklady. Název by mohl také být odvozen ze své polohy na vyvýšeném místě, pahorku – latinsky „colinus“, což je ovšem v rozporu s existencí Starého Kolína. Podle jiné teorie latinská podoba Colonia souvisí s příchodem německých kolonistů do Čech.