Plyny pro domácnost

Propan – butan plyn jako energie do domácnosti

PROPAN plyn od Proindustry pro domácnost. Nejvyšší kvalita za nízkou cenu. Propan v lahvi nebo autocisterně do zásobníku je lepší než obyčejný Propan – butan plyn.

Propan, Propan-butan je plyn pro domácnost. Nejvyšší kvalita za nízkou cenu. Propan ( čistý ) má svoje přednosti oproti Propan-butan. Výhody Propanu jsou, že v zimních měsících „nezamrzá“ a vyhoří vždy úplně celá náplň. Schopnost Propanu je se odpařovat ( hořet ) i při velmi nízkých teplotách až do -45 stupňů Celsia.
Další předností je nulový zápach při hoření a čistotnost ( nenapaluje černě hrnce či nezanáší trysky spotřebičů ). Nevýhodou je mírně vyšší cena oproti Propan-butanu a menší dostupnost v síti prodejců. Není to běžně dostupný plyn. Nevýhody ale vždy vykompenzují jeho přednosti a ekonomicky stojí provoz spotřebiče stejně jako provoz na Propan-butan. Použití Propanu do spotřebičů je plně zaměnitelné za Propan-butan bez jakýchkoli rizik či změn spotřebiče. Pro některé spotřebiče je dokonce Propan předepsán jako jediný možný palivo. Propan je perfektní plyn pro domácnost. Propan se odpařuje ( hoří ) až do -45 stupňů Celsia.

Prodej, výkup, plnění, doprava a distribuce tlakových lahví Propan přímo k zákazníkovi. Velikosti lahví (náplně) 2 kg, 5 kg, 10 kg, 33 kg.

Prodej, distribuce a doprava Propan cisternou přímo k zákazníkovi.

Lahve ( flaška, bomba a další slangové názvy pro obal ) se zkapalněným plynem Propan mají velice široký okruh použití. Široce se používají v domácnostech, rekreačních objektech, karavanech a obytných vozidlech na vytápění, chlazení, vaření či grilování. Pro svoji mobilnost ( možnost rychlého přemístění topné soustavy ), snadnou obsluhu a dostupnost jsou mezi uživateli velice oblíbeny.

Cisterny s topným zkapalněným plynem Propan jsou neustále v pohybu a zásobují široký okruh objektů po celé České republice, které mají zásobníky ( nádrže ) a plyn využívají primárně k topení. Jsme distributor Propanu do zásobníků s dopravou pomocí autocisterny.

PROPAN – BUTAN plyn od Proindustry pro domácnost. Nejvyšší kvalita za nízkou cenu. Propan-butan v lahvi.

Klasický a dobře známý Propan-butan. Hojně využívaný hlavně na výrobu tepla ( topení ) a vaření. Výhodou je nižší cena oproti čistému Propanu a jeho dostupnost v podstatě kdekoli. Velice široká prodejní síť. Nevýhodou je mírný zápach při hoření a v zimních měsících částečné zamrzání v lahvích. Propan-butan se odpařuje ( nezamrzá / hoří ) pouze do cca -5 stupňů Celsia.

Lahve se zkapalněným plynem Propan-butan mají velice široký okruh použití. Hojně se používají v domácnostech a rekreačních objektech na vytápění, chlazení, vaření či grilování. Pro svoji mobilnost ( možnost rychlého přemístění topné soustavy ), snadnou obsluhu a dostupnost jsou mezi uživateli velice oblíbeny.

Prodej, výkup, plnění, doprava a distribuce tlakových plynových lahví Propan-butan přímo k zákazníkovi. Velikosti lahví (náplně) 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 33 kg.

TECHNICKÝ PLYN pro domácnost

Technické plyny se využívají pro efektivnější výrobu, opravy, čištění, chlazení, ohřev, medicínu či laboratoře. Mezi technické plyny patří Acetylen, Kyslík, CO2, Argon, směsný plyn Argon + CO2 (nazývaný Corgon®), Dusík, Helium, Vodík, Suchý led. Vše je možné a dostupné smíchat v nejrůznějších poměrech pro potřebnou výslednou směs plynu. Dostupné v lahvích nebo cisternách stáčené do zásobníku ( nádrže ). Nejvyšší kvalita Linde Gas.

Prodej, výkup, doprava a distribuce tlakových lahví s technickými plyny přímo k zákazníkovi. Velikosti lahví (náplně) od 2 litrů do 50 litrů nebo 1,5 kg do 30 kg nebo 150 až 300 bar a v čistotách plynů 99 % až 99,99999 %. Vše dle potřeby zákazníka.

POTRAVINÁŘSKÝ Gastro PLYN pro domácnost

Potravinářské plyny se používají pro kvalitu a trvanlivost točených a čepovaných nápojů. Směsný plyn Dusík + CO2 (nazývaný Biogon), Dusík, CO2 a další plyny míchané v nejrůznějších poměrech. Dále se používají pro balení potravin či dozrávání banánů. To jsou potravinářské ( gastro ) plyny v lahvích. Využívají hojně hospody, bary, restaurace, vinotéky.

Prodej, výkup, doprava a distribuce tlakových lahví s potravinářským plynem přímo k zákazníkovi.

Buďte dobří a ekonomičtí ! Dopřejte si kvalitu, která se vyplatí.

S námi vše jednoduše a kvalitně.

Propan – butan plyn. Nejvyšší kvalita za nízkou cenu. Cisternou do zásobníku nebo v lahvích.

Propan propan-butan plyny pro domácnost. Plynová tlaková lahev na Propan nebo Propan-butan. Velikost lahve pro 10 kg náplně.
Lahev Propan-butan 10 kg