Technické plyny

Firma Proindustry s.r.o. je distributor technických plynů od jedničky na českém trhu – firmy Linde-gas a.s.

Mezi technické plyny například patří: acetylen, kyslík, argon, dusík, CO2, corgon, helium, misan, vzácné plyny, suchý led a nejrůznější chladiva. Nabídka je samozřejmě širší, zaleží na přání zákazníka.

Plyny hýbou světem

Satelit v kosmu, dokonale vyleštěné sklo, vyzrálé banány, čistá jezera. Ne každý by tyto věci spojoval s technickými plyny. Přesto se technické plyny používají na celém světě každý den, každou hodinu. Používají se mimo jiné ke svařování, pro zmrazování nebo ohřev, k průmyslovému čištění, v medicíně nebo v laboratořích. Technické plyny od Linde hrají významnou roli ve většině průmyslových aplikacích: v kovozpracujícím průmyslu a metalurgii, v chemickém průmyslu a elektrárenství, v potravinářství a v oblasti ochrany životního prostředí, ve sklářství a elektronice, ve stavebnictví a v gumárenství, ve zdravotnictví stejně tak, jako ve výzkumu a pro vědecké účely.

Technické plyny zlepšují kvalitu života, činí výrobu nákladově efektivnější, a tak napomáhají vytvářet jistoty pro budoucnost. A Linde Gas se k tomu snaží co nejvíce přispět.

Více info o produktech naleznete na: www.linde-gas.cz