Plyny a svářecí technika

Plyny pro domácnosti

Energie je nezbytná i v každé domácnosti. Právě proto je tu společnost Proindustry, která se již mnoho let zabývá distribucí plynů v lahvích nebo cisternách. Čistý Propan nebo mix Propan-butan. Rychle, spolehlivě, kvalitně ale levně.

 

Čistý Propan a mix Propan-butanu jsou nejčastější plyny používané v domácnosti. Nejvyšší kvalita za nízkou cenu. Propan ( čistý ) má svoje přednosti oproti Propan-butan. Výhody Propanu jsou, že v zimních měsících „nezamrzá“ a vyhoří vždy úplně celá náplň. Schopnost Propanu je se odpařovat ( hořet ) i při velmi nízkých teplotách je až do -45 stupňů Celsia.
Další předností Propanu je nulový zápach při hoření a čistotnost ( nenapaluje černě hrnce či nezanáší trysky spotřebičů ). Nevýhodou je mírně vyšší cena oproti mixu Propan-butanu a menší dostupnost v síti prodejců. Není to běžně dostupný plyn v lahvi na každém rohu. Nevýhody ale vždy vykompenzují jeho přednosti a ekonomicky stojí provoz spotřebiče s čistým Propanem stejně jako provoz na Propan-butan. Použití Propanu do spotřebičů je plně zaměnitelné za Propan-butan bez jakýchkoli rizik či změn spotřebiče. Pro některé spotřebiče je dokonce Propan předepsán jako jediný možný palivo. Propan je perfektní plyn nejen v průmyslu ale i pro domácnost.

Obrázek plnění propan-butanové lahve plynem

Prodej, výkup, plnění, doprava a distribuce tlakových lahví Propan a Propan-butan přímo k zákazníkovi.

Velikosti lahví ( náplně ) 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 33 kg.

Prodej, distribuce a doprava Propanu cisternou přímo k zákazníkovi.

Prodej, distribuce a doprava Propanu přímo k zákazníkovi

Lahve ( flaška, bomba a další slangové názvy pro obal ) se zkapalněným plynem Propan mají velice široký okruh použití. Široce se používají v domácnostech, rekreačních objektech, karavanech a obytných vozidlech na vytápění, chlazení, vaření či grilování. Pro svoji mobilnost ( možnost rychlého přemístění topné soustavy ), snadnou obsluhu a dostupnost jsou mezi uživateli velice oblíbeny.

Cisterny s topným zkapalněným plynem Propan jsou neustále v pohybu a zásobují široký okruh objektů po celé České republice, které mají zásobníky ( nádrže ) a plyn využívají primárně k topení. Proindustry je distributor Propanu do zásobníků s dopravou pomocí autocisterny.

PROPAN-BUTAN

Klasický a dobře známý Propan-butan. Hojně využívaný hlavně na výrobu tepla – topení, vaření a grilování. Výhodou je nižší cena oproti čistému Propanu a jeho dostupnost v podstatě kdekoli. Velice široká prodejní síť. Nevýhodou je mírný zápach při hoření a v zimních měsících částečné zamrzání v lahvích. Propan-butan se odpařuje ( nezamrzá / hoří ) pouze do cca -5 stupňů Celsia.

Pro svoji mobilnost ( možnost rychlého přemístění topné soustavy ), snadnou obsluhu a dostupnost jsou mezi uživateli velice oblíbeny.

Prodej, výkup, plnění, doprava a distribuce plynových lahví s Propan-butanem přímo k zákazníkovi. Velikosti lahví ( náplně ) 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 33 kg.

TECHNICKÉ plyny pro domácnost

Technické plyny se využívají pro efektivnější výrobu, opravy, čištění, chlazení, ohřev, medicínu či laboratoře. Stejně tak se ale využívají v domácnostech a to nejčastěji pro sváření.  Mezi technické plyny patří Acetylen, Kyslík, CO2, Argon, směsný plyn Argon + CO2 (nazývaný Corgon®), Dusík, Helium, Vodík, Suchý led. Dostupné samozřejmě v lahvích ale i cisternách stáčené do zásobníku ( nádrže ). 

Prodej, doprava a distribuce tlakových lahví s technickými plyny přímo k zákazníkovi. Velikosti lahví ( náplně ) od 2 litrů do 50 litrů nebo 1,5 kg do 30 kg , 150 až 300 bar tlaku a v čistotách plynů 99 % až 99,99999 %. Vše dle potřeby zákazníka.

POTRAVINÁŘSKÉ plyny

Potravinářské plyny se v domácnostech nejčastěji používají pro točení a čepování nápojů. Směsný plyn Dusík + CO2 ( nazývaný Biogon® ) pro výčep piva, Dusík pro výčep vína nebo CO2 pro natočení limonády. Dále se tyto plyny používají pro balení potravin či dozrávání banánů. To jsou potravinářské gastro plyny v lahvích. Využívají je hojně hospody, bary, restaurace či vinotéky.

Prodej, doprava a distribuce tlakových lahví s potravinářským plynem přímo k zákazníkovi.

Buďte dobří a ekonomičtí ! Dopřejte si kvalitu nápojů, která se vyplatí.

Plyny a svářecí technika